A partir de l’1 de  juliol de 2019, el repte dels 100 Cims ha modificat la normativa.

Qui hi pot participar?

Hi poden participar totes les persones que tinguin llicència federativa, amb independència de quin sigui el tipus de llicència que tinguin i des dels 7 anys d’edat.

Cims puntuables

El llistat consta de 308 cims i han estat seleccionats i assolits pel Comitè dels “100 cims”. Amb aquest llistat es pretén donar una visió àmplia del territori. Són puntuables només els cims que figuren al llistat de la FEEC (→). El llistat està elaborat amb cims inclosos dins el territori de Catalunya, però també se’n proposen d’Andorra i la Catalunya Nord.

A partir de dia 1 de juliol de 2019 per superar el repte caldrà assolir un centenar de cims d’un llistat de 150 que es consideren “essencials” (→).

Per superar el repte dels “100 Cims”, cal haver assolit cent cims del llistat de cims “essencials”.

La resta de cims del llistat són vàlids, però no es tindran en compte en el llistat de cada persona federada, a efectes d’assolir els reptes  de “2×100 Cims” i “3×100 Cims”, fins que no s’haguin assolit 100 cims dels llistat d’”essencials”.

Per exemple:

– Si una persona federada té, a 1 de juliol de 2019, 99 cims assolits, només li caldrà fer-ne un dels “essencials” per superar el repte dels “100 Cims”

– Si una persona federada té, a 1 de juliol de 2019, 99 cims assolits i va fent cims del llistat que no són els essencials, se li validaran en el seu compte personal, però no haurà superat el repte dels “100 Cims” fins que en faci un dels “essencials”. Així es podria donar el cas de tenir 99 cims validats a 1 de juliol i quan assoleix el cim “essencial” que li manca, n’ha fet altres 100 de la llista; en rebre el reconeixement tindrà al mateix temps els “100 Cims” i el “2×100 Cims”.

Més informació: a la web de la FEEC (→).