IMG_2840Assemblea

El dissabte 16 de febrer a les 8 del vespre en segona convocatòria, al local social del CET, va tenir lloc l’assemblea general de socis del 2019 amb l’assistència de 24 socis.

La presidenta va donar la benvinguda als assistents, i els va agrair la seva presencia.

Seguidament es va donar pas a l’ordre del dia:

  • El primer punt de l’ordre del dia va ser la lectura i l’aprovació de l’acta de  l’assemblea del 2018, que en no haver-hi cap objecció va ser aprovada per unanimitat.
  • Es va aprovar els comptes presentats de l’exercici 2018
  • Es va aprovar el pressupost per l’exercici 2019
  • Es va aprovar no pujar la quota dels socis per 2019
  • Tot seguit es fa un repàs a les activitats fetes al 2018, i las previstes per al 2019.
  • També es fa un repàs de las activitats que no sent pròpiament del CET, també i col·labora.
  • Es va comunicar als assistents que el mes de febrer s’acabava la legislatura, i es va convidar als socis assistents a fer candidatures per les eleccions de Junta.

Botifarrada

L’endemà diumenge com ja es tradició es va fer la botifarrada de l CET que va comptar amb una seixantena de participants, que van seguir el recorregut següent: local del CET, Gasala, Pi Gros, Castell de Taradell, on es va fer la botifarrada, baixada cap al pantà i de nou cap al local social de l’entitat.

Eleccions de Junta

Es va obrir el procés electoral per elegir nova Junta, però es va presentar una sola candidatura i per tant aquesta és la que va constituir la nova Junta.

Respecte a la Junta anterior cal destacar la incorporació de l’Antonia Victori i en Ramón Casalí. Així, doncs, va quedar constituïda per:

Carme Delgado – Presidenta
Josep Codina – Vicepresident 1r
Anna Rovira – Vice-presidenta 2a
Gerard Paredes – Secretari
Antonia Victori – Tresorera
Albert Pujol – Vocal
Josep Bosch – Vocal
Ramon Casalí – Vocal
Joaquim Alemany – Vocal
Josep Blanch – Vocal
Carme Coll – Vocal
Lluís Saborit – Vocal