El dillun,4 de maig de 2020, han entrat en vigor, segons l’Ordre ministerial dictada ahir pel Ministeri de Sanitat del Govern espanyol, les mesures per les quals els esportistes federats poden reprendre l’activitat esportiva en una primera Fase 0, inicial, amb unes condicions específiques.

Adjuntem un quadre resum de les condicions establertes per la pràctica de l’esport federat en la Fase O, elaborat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya – UFEC (→)