Dia: dissabte, 7 de març de 2020

Hora: a 2/4 de 8 del vespre, en primera convocatòria i, a les 8 del vespre, en segona convocatòria

Lloc: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell

Ordre del dia

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última assemblea general
  • Aprovació dels comptes del 2019 i pressupost del 2020
  • Repàs de les activitats portades a terme el 2019 i exposició de les previstes per al 2020
  • Presentació de la secció Grup d’Esquí Escalada i Alpinisme (GEEA)
  • Canvis de la Junta
  • Precs i preguntes