MISSIÓ

La voluntat del 3e no és únicament el treball sobre la vessant esportiva sinó utilitzar aquesta activitat concreta com a base i fil conductor per poder treballar una sèrie d’objectius paral·lels pensats en un desenvolupament molt més global dels participants, tant a nivell esportiu com a nivell personal.

Al 3e tenim en compte tres àmbits principals: el SOCIAL, l’ESPORTIU i l’ENTOR

Amb això s’aconsegueix un format global d’activitat que permet, a través de l’esport, treballar diferents valors, com: la coope
ració, el treball en equip, el coneixement i respecte pel medi, les relacions interpersonals, l’auto acceptació,… i molts més.

METODOLOGIA

Consisteix en un ensenyament vivencial on els nens/es i nois/es puguin experimentar a través de l’Esport, un conjunt d’Emocions i visquin noves Experiències que els ajudi en el seu desenvolupament i creixement personal.

*Aquesta nova metodologia d’ensenyament va ser premiada a la Festa de l’Esport Vigatà 2016 Guanyant el premi Activitat Física i Innovació de la Universitat de Vic

OBJECTIUS

  • Introduir-se, conèixer i gaudir de la muntanya.
  • Descobrir nous entorns i viure noves experiències.
  • Fomentar l’estima per l’entorn natural, el respecte amb l’entorn i de bona convivència.
  • Desenvolupar l’autonomia personal i el treball en equip.
  • Ensenyar l’esport com a activitat saludable i social.
  • Generar hàbits d’higiene personal,
  • Aprendre a orientar-se a la muntanya.
  • Conèixer el material més adient i necessari.
  • Millorar la condició física.
  • Aprofundir en diferents tècniques en funció del terreny.

EDATS

5 a 8 anys / 9 a 12 anys / ESO / +16 anys (equip júnior)

LOCAL

Al Centre Excursionista de Taradell, CET.

Totes les Escoles / AMPES interessades a oferir aquesta activitat extraescolar a la pròpia escola, només s’han de posar en contacte amb nosaltres. El funcionament serà el mateix que al CET.