Bases:

1. La caminada RUPIT-TARADELL és una prova no competitiva, oberta a tothom que estigui preparat per fer-la i que té per objectiu donar a conèixer una part de l’entorn de les Guilleries i Osona, i es farà el tercer diumenge de novembre.

L’edat mínim per participar serà de 14 anys en el moment de la prova. Els menors de 18 anys hauran d’anar acompanyats per un major i haver presentar degudament completat i signat el document d’autorització per a menors, disponible a la web.

2. D’acord amb la normativa que regula les activitats en el medi natural, l’organització no admetrà cap participant sense federar (tarja FEEC). Els participants no federats a la FEEC quedaran coberts per l’assegurança d’accident contractada per l’organització.

3. Per tal de ser respectuosos amb el medi ambient a la recollida del dorsal es farà entrega d’un got que servirà per tota la caminada. NO HI HAURÀ GOTS EN ELS AVITUALLAMENTS.

4. La distància total del recorregut és de 43,5 quilòmetres. L’itinerari estarà totalment marcat amb senyals de GR, PR i les marques pròpies de la caminada.

5. La sortida de Rupit serà de les 6 fins a 2/4 de 8 del matí. NO ES DONARÀ LA SORTIDA ABANS,  excepte que arribi el primer autocar. Per anar a Rupit hi haurà un servei d’autocars que sortiran entre les 5 i 2/4 de 7 del matí de l’aparcament de l’espai 1 d’Octubre. No es permeten animals a l’autocar.

6. Controls i avituallaments:

    • Control de sortida; a Taradell i/o a Rupit
    • 8 punts d’avituallament al llarg del recorregut
    • Control d’arribada.

7. Els participants no seran evacuats de cap punt de l’itinerari a excepció d’una emergència justificada que requereixi serveis mèdics o rescat.

8. Els participants han de ser conscients que si abandonen la prova ho han de notificar als membres de l’organització o al telèfon 93 880 04 78 o en  el punt de control o avituallament més proper. Però si es dóna el cas, cadascú haurà de buscar pel seu compte el mitjà de transport per retornar al seu domicili o a Taradell.

9. El mal temps no serà obstacle per la celebració de la caminada, si bé l’organització, excepcionalment podrà suspendre la prova o modificar el recorregut. L’organització no assumirà cap responsabilitat ni retornarà l’import de la inscripció si la caminada queda suspesa o ajornada per causes de força major.

La no participació no implica la devolució de l’import de la inscripció.

L’hora màxima d’arribada al local social del CET serà a les 18.00h i a partir d’aquesta hora es donarà la caminada per acabada.

10. Hi haurà un equip escombra i qualsevol participant que sigui avançat per l’equip escombra se’l convidarà a abandonar la caminada en considerar que no podrà complir amb l’horari de tancament dels avituallaments.

Horaris de tancament dels controls i avituallaments

Tavertet: 6.30 a 9.30
La Riba: de 7 a 10.30
Vilanova de Sau: de 8.00 a 12.00 h
Salt de la Minyona: 9.00 a 13.00 h
La Mina: 9.30 a 13.30 h
Sant Julià de Vilatorta: 11.00 a 15.00 h
Puiglagulla: de 9.30 a 16.30 h
La Collada: de 10.00 a 17.00 h
Taradell – CET: 10.30 a 18.00 h

Després de les hores de tancament no es garanteix l’assistència en els controls i avituallaments, tot i així es vetllarà per intentar garantir la seguretat dels participants.

Disposicions finals:

1. Cal estar degudament preparat per fer aquesta caminada. L’organització es desvincula dels possibles accidents, dany que rebin o causin els participants, o possibles pèrdues d’objectes personals, si bé es vetllarà per evitar-los.

2. Es realitzaran reportatges fotogràfics o de vídeo durant el desenvolupament de la caminada que es divulgaran a les xarxes socials habituals. La inscripció o participació a la Rupit-Taradell implica la cessió dels drets d’imatge de les persones inscrites o participants. El Centre Excursionista Taradell podrà publicar imatges de l’activitat per qualsevol mitja, paper o informàtic, sense requerir-ne l’autorització expressa dels participants, comprometent-se a fer-ne un ús responsable i sempre respectant l’honor de les persones.

3. El fet d’inscriure’s a la caminada representa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol altre cas que no estigui previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

4. Demanem a tots els participants que tinguin en compta no llençar deixalles pel camí, i que siguin respectuosos amb la natura. Penseu en els propietaris que molt amablement ens deixen gaudir de l’entorn.

5. El Centre Excursionista Taradell es reserva el dret d’admissió.

6. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades personals subministrades al Centre Excursionista Taradell a través de qualsevol mitjà, ja sigui presencial o informàtic (pàgina web, correu electrònic o qualsevol altre mitjà) seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part de l’arxiu automatitzat del Centre Excursionista Taradell, el qual ha estat degudament registrat a l’Agencia Española de Protección de Datos.

Les dades personals seran utilitzades per a gestionar la inscripció a l’activitat i per a sol·licitar-ne l’assegurança si s’escau. Aquestes dades seran conservades amb l’únic objecte de realitzar les tramitacions necessàries, i per a tenir un mitja de contacte es cas necessari d’haver de trametre informació relacionada amb l’activitat.

Els titulars de les dades subministrades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que disposa la LOPD. Aquest dret el podran exercir mitjançant l’enviament d’un carta o correu electrònic a la secretaria de l’entitat indicada el nom i DNI del demandant.